Programma

Keynote

We believe IoT can disrupt every industry!

Nadere informatie volgt

Keynote

De slimste haven van de wereld met IoT!

De haven van Rotterdam kan allang niet meer de grootste van de wereld zijn, zoals zij dat 15 jaar geleden nog waren. Ze kunnen echter nog wel de slimste zijn!  

Meer dan 85% van alle wereldwijd verhandelde goederen heeft op enig moment in zijn levenscyclus een reis per schip afgelegd. Havens spelen dus een cruciale rol in de mondiale en lokale economie. De haven van Rotterdam heeft 90.000 mensen in dienst en dragen 10,5 miljard euro bij aan de Nederlandse economie, oftewel 3,3% van het BBP. En ondanks zware concurrentie op wereldschaal worden we geroemd om onze topklasse service en de uitstekende verbindingen met de rest van Europa. In 2017 riep het World Economic Forum de Nederlandse haveninfrastructuur uit tot de beste ter wereld. En dat voor het zesde jaar op rij! 

Al eeuwenlang innoveert en verandert de scheepvaartindustrie in een extreem hoog tempo, zoals bijvoorbeeld bij de overgang van zeil- naar stoomschepen en bij technologische ontwikkelingen zoals radio en radar. Nu stoomt de industrie zichzelf klaar voor weer een nieuw innovatietraject: connected shipping. “Connected” schepen zijn vergelijkbaar met zelfrijdende auto’s: ze werken autonoom en communiceren met elkaar om het risico op botsingen te vermijden. Bij het Havenbedrijf Rotterdam stellen ze zich ten doel om in 2025 de eerste autonome schepen te verwelkomen. 

Vincent vertelt hoe de haven van Rotterdam, naar overslagvolume gemeten de grootste haven van Europa, de slimste haven ter wereld wil – en gaat! – worden. Hoe, dankzij het digitale transformatieprogramma, Internet of Things, Digital Twins en Autonomous Shipping bijdragen aan de “Haven van de Toekomst”.

Keynote

Van een Datajungle naar een Digital Twin van uw organisatie

Bedrijven kunnen met IoT beschikken over grote hoeveelheden aan data. Data die belangrijk is voor het maken van betere en snellere beslissingen. Om concurrerend te blijven in deze veranderende omgeving wordt dit steeds belangrijker. Echter, hoe kan men succesvol de weg vinden door deze jungle van data? Om uw bedrijf juist te besturen, moet u inzicht creëren uit deze data en in de juiste context kunnen plaatsen en analyseren.

In deze sessie gaat Peter Scheltus in op de mogelijkheden om een “Digital Twin” van uw organisatie te creëren. Met deze Digital Twin kunt u data in de juiste context brengen, analyseren, simuleren om vervolgens de juiste actie te ondernemen binnen uw “echte organisatie”.

Keynote

Optimaliseren schaatsprestaties en de schaatsbeleving met IoT

Inge Stoter heeft een achtergrond in sportwetenschap en schaatsen en is nu toegewezen aan het beheren en ontwikkelen van het ‘Innovation Lab Thialf’, dat is geïntegreerd in het schaatscentrum van de wereld. Innovation Lab Thialf is de plaats waar sport, bedrijfsleven en wetenschap elkaar ontmoeten in innovatieve projecten om de schaatsprestaties en -ervaring te verbeteren! 

Een van de missies is het digitaliseren van schaatsen. Nog niet zo lang geleden stonden coaches met stopwatches langs de baan om snelheden van schaatsers te meten en gebruikten fans nog steeds pen en papier om hun kampioenen bij te houden. Vanuit de topsport is er behoefte aan innovatie, o.a. om rondetijden eenvoudiger en accurater te kunnen meten. Thialf heeft samen met meerdere partners zoals o.a. de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB), Rijksuniversiteit Groningen, Sportunity de handen ineengeslagen om de digitalisering van het schaatsen een grote stap vooruit te helpen. 

Omdat de winnaars van morgen, vandaag al samenwerken!

Keynote

Condition Based Maintenance mogelijk met IoT

Steeds vaker horen we de term Condition Based Maintenance, mede als gevolg van dalende sensorprijzen en het streven van bedrijven naar een hogere betrouwbaarheid en beschikbaarheid van hun assets.
Door de technische mogelijkheden van Internet of Things, Machine Learning en Advanced Analytics is er veel meer mogelijk vandaag de dag dan menig manager doet vermoeden. Maar wat is Condition Based Maintenance? In welke scenario’s pas je het toe? En hoe werkt dit in de praktijk? Welke technologie kan daarin ondersteunen 

In deze lezing nemen we u mee in de wereld van condition based maintenance.

Break-out sessie

Ongemakkelijke aspecten op de weg naar een succesvol Internet of Things (IoT)!

Tot op heden wordt IoT innovatie gekenmerkt door een klassieke technocratische aanpak, terwijl het juist een disruptieve innovatieaanpak is vereist om de belofte van IoT waar te maken. 

De enorme kansen die IoT brengt voor vernieuwing en nieuwe economische en sociale waarde creatie vereisen een heel andere aanpak, met name in open innovatie. Nieuwe concurrenten maar ook nieuwe partners verschijnen in het ecosysteem, controle punten verschuiven in de waarde keten en niet-functionele aspecten (zoals veiligheid en betrouwbaarheid) maar ook perceptie bij gebruikers blijken plotseling kritisch. 

Gaan wij dit door schade en schande leren of kunnen we proactief de concurrentie met andere werelddelen aan? Zijn wij ons voldoende bewust van alle kritische succesfactoren en zijn we bereid ons innovatiemodel aan te passen voor collaboratie, een integrale aanpak en betrokkenheid van alle stakeholders in experimenten?

Een voordracht die (hopelijk) de blik verruimt tot mogelijk ongemakkelijke omvang om vervolgens een meer gemakkelijke plaats te vinden voor de spelers in dit nieuwe ecosysteem die de onzekerheden adopteren en daar mee weten om te gaan…

Break-out sessie

Ecosysteem management in #IoT

Het opbouwen van kwaliteitsrelaties met alle belanghebbenden door een gesprek te cureren

In Key Elements and Enablers for Developing an IoT Ecosystem,concludeert Omar Valdez-de-Leon dat een ecosysteem uiteindelijk de concurrerende eenheid in de digitale overgang zal zijn. Het bouwen van een IoT-ecosysteem is volgens hem 'een complexe onderneming die veel met elkaar samenhangende factoren vereist om in balans te zijn. De uitdaging voor bedrijven is om een ​​IoT-ecosysteemstrategie te ontwikkelen die holistisch is, rekening houdend met alle elementen die hierboven zijn beschreven en een ecosysteem mindset aan te nemen. ". In Data sharing and analytics drive success with IoT. Creating Business Value With the Internet of Things, verklaren Stephanie Jernigan, Sam Ransbotham en David Kiron: "Wij vonden dat het verkrijgen van zakelijke waarde met behulp van de verbindingen die het IoT creëert tussen een organisatie en haar klanten, leveranciers en concurrenten, afhankelijk is van de bereidheid van bedrijven om gegevens te delen met andere organisaties. "Als Ecosysteem Manager van het EU-project TagitSmart besef ik dat de bottleneck de kwantiteit, kwaliteit en granulariteit is van gegevens die worden gedeeld door alle belanghebbenden in een ecosysteem, publiek, privaat en persoonlijk. In het ideale geval heeft elk artikel, goed of gedeeltelijk een dynamisch productpaspoort met de volledige geschiedenis en reis vanaf de geboorte tot hergebruik en recycling (#circulareconomy).

Break-out sessie

Klantcases: van sensor data collectie naar pro-actieve alerting naar machine learning

Hoe ziet een typisch project er uit: van data collectie, naar data visualisatie, naar analyse en automatisch acties starten o.b.v. alarmen of complexere samengestelde events. 

Hoe kan je efficiënt diverse sensoren en gateways connecteren, maar ook snel de volgende stappen doen o.b.v. IoT PaaS en SaaS? Denk aan streaming analytics en patronen in de data herkennen. Daarnaast is IoT een integratie uitdaging. Waar moet je zoal aan denken, en APIs zijn er wel, maar hoe nu daar effectief en schaalbaar gebruik van maken?

Tenslotte, de Operationale Technology (OT) kant en de IT kant koppelen is niet triviaal. Cloud-only IoT platformen schieten te kort als data processing dicht bij de data source (edge) nodig is, zoals op de fabrieksvloer, in de connected car, in de retail winkel, of op het windpark in de Waddenzee.

Er worden klantcases behandeld van middelgrote industriële OEM manufacturers tot één van de grootste M2M / IoT cases wereldwijd : telematica in auto's met smart insurance policies.

Fasten your seatbelts…

Dialoog sessies

Vakgenoten in dialoog

Ga tijdens de dialoog sessies het gesprek aan met uw IoT vakgenoten!

We blikken vooruit op de IoT Awards uitreiking, door de genomineerde praktijkcases samen met uw rond te tafel te brengen. 

Tijdens het middagprogramma bieden wij een select aantal plaatsen binnen deze exclusieve dialoogsessies, gespecificeerd op de categorieën gezondheid, smart city, industrie en een branche breed topic. Duik dieper in de IoT materie en leer van de kennis, expertise en praktijkervaring van je vakgenoten!

 

Interactieve sessie

Van kennisdelen wordt je rijker – samen leer je meer!

Wij brengen jullie een interessant congresprogramma met verschillende interessante en inspirerende sprekers, maar zijn juist ook benieuwd naar jullie visie en verhalen! 

Ga tijdens de interactieve sessie de dialoog aan met je vakgenoten over wat zij al doen met het internet der dingen. Wie gebruikt het al actief in de bedrijfsvoering? Welke kansen benutten zij door middel van IOT en m2m? In hoeverre is hun bedrijfsstrategie hierdoor drastisch veranderd – of drastisch aan verandering toe? In een half uurtje tijd gaan wij een aantal interessante verhalen uit de zaal naar boven halen!

Award uitreiking

Internet of Things Awards 2018! Uitreiking van de awards voor beste IoT usercase

De impact van Internet of Things op consumenten, bedrijven en de publieke sector groeit in een zeer snel tempo. Organisaties investeren steeds meer in IoT-applicaties om hun bestaande bedrijfsprocessen te verbeteren of om nieuwe omzet te ontwikkelen.
IoTJournaal.nl, het grootste onafhankelijke redactionele platform van Internet of Things in de Benelux, zal de belangrijke boegbeelden eren en cases in de IoT-arena gebruiken met jaarlijkse IoT Awards, te beginnen in het tweede kwartaal van 2018. Leveranciers kunnen (via de use cases van hun klanten) in aanmerking komen om een ​​Award te winnen. Het uiteindelijke doel is om de ontwikkelingen in de IoT-markten te honoreren en te stimuleren.
De initiatiefnemers van de IoT Awards en IoT Journaal zijn veteranen in de IT & Telecommunicatie media en hebben ruime ervaring met het organiseren van grote jaarlijkse media-evenementen, zoals de Benelux Graham Awards voor de telecommunicatie-industrie.

De redactie van IoTJournaal.nl heeft in nauwe samenwerking met een adviesraad en een onafhankelijke jury van professionals zes Award-categorieën bepaald:

  • IoT Use Case of the Year: Gezondheidszorg
  • IoT Use Case of the Year: Mobiliteit
  • IoT Use Case of the Year: Industrie
  • IoT Use Case of the Year: Smart City
  • IoT Use Case of the Year: Anders
  • IoT Innovation Leader van het jaar

 

Wil je meedoen en de Nationale Nederlandse IoT Awards 2018 ondersteunen? Vraag naar de details over Award Partnerships!

Mail naar Diede Brok, Conference Producer bij Heliview Conferences & Training BV